> <

Κάντε αυτή τη μετακίνηση σε τόνο > σκαλίζω ένα Leaner, πιο σφιχτό κατώτερο σώμα

> < <p><p align="middle"><img src="//i.justbebeauty.com/img/video-2018/sculpt-leaner-firmer-lower-body.jpg"></p><p> Κάντε αυτή τη μετακίνηση σε τόνο > σκαλίζω ένα Leaner, πιο σφιχτό κατώτερο σώμα
Κάντε αυτή τη μετακίνηση σε τόνο σκαλίζω ένα Leaner, πιο σφιχτό κατώτερο σώμα

Κάντε αυτή τη μετακίνηση σε τόνο > σκαλίζω ένα Leaner, πιο σφιχτό κατώτερο σώμα