εικόνα της Υγείας 2010 Συμμετέχουσα: Caroline Stone

εικόνα της Υγείας 2010 Συμμετέχουσα: Caroline Stone
μάθετε πώς η εκπληκτικά θετική στάση της βοήθησε να ξεπεράσει μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια.

μάθετε πώς η εκπληκτικά θετική στάση της βοήθησε να ξεπεράσει μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια.