κόβετε τις θερμίδες σε κάθε γεύμα

κόβετε τις θερμίδες σε κάθε γεύμα
χωρίς να λέμε ότι λέει για γεύση

χωρίς να λέμε ότι λέει για γεύση