β. J. Reed: Εφημερίδα ευγνωμοσύνης

β. J. Reed: Εφημερίδα ευγνωμοσύνης
B. Το πινέλο του J. Reed με το θάνατο την ώθησε να αγαπάει τη ζωή και να ξεκινάει ένα περιοδικό ευγνωμοσύνης

B. Το πινέλο του J. Reed με το θάνατο την ώθησε να αγαπάει τη ζωή και να ξεκινάει ένα περιοδικό ευγνωμοσύνης